Reglamentació de les Agències de Viatges
 

Normativa estatal d'Agències de Viatges

REAL DECRETO 271/1988, de 25 de marzo,
por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes.

   
 

Normativa Catalana d'Agències de Viatges

DECRET 168/1994, de 30 de maig
de reglamentació de les agències de viatges

DECRET 300/1998, de 17 de novembre
de modificació dels articles 3 i 7 del Decret 94/1994, de 22 de març, pel qual es crea la xarxa d'oficines de turisme de Catalunya, i dels articles 2 i 9 del Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.